Dutch | € (EUR) Inloggen

Algemene voorwaarden voor gebruikers van www.crazypatterns.net
Stand: 17 April 2018

1. Preambule

1.1 Wij, AISYS, SIA (hierna: AISYS), stellen u handwerk- en knutselpatronen en andere inhoud in digitale vorm als download ter beschikking (hierna patronen genoemd), die u als geregistreerd gebruiker kunt downloaden. Deze algemene voorwaarden (hierna algemene voorwaarden genoemd) zijn van toepassing op al uw bestellingen bij ons. Ze regelen de juridische relatie tussen u en ons.

1.2 Ons aanbod richt zich uitsluitend tot meerderjarige privépersonen.

1.3 Ten behoeve van een betere leesbaarheid gebruiken we de mannelijke aanspreekvorm, zonder dat dit enig waardeoordeel inhoudt. Met "gebruiker" en met "auteur" worden bijgevolg zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.

2. Registratie

2.1 Om digitale patronen te kunnen downloaden, dient u zich als gebruiker te registreren en dienen wij eerst akkoord te gaan met uw registratie.

2.2 U dient volledig handelsbekwaam te zijn om zich te kunnen registreren en om gebruik te kunnen maken van ons aanbod.

2.3 Meerdere registraties van een en dezelfde persoon zijn alleen toegestaan ​​met onze afzonderlijke goedkeuring.

2.4 De registratie is gratis.

2.5 Voor de registratie is het noodzakelijk dat u gegevens over uw persoon invoert evenals een e-mailadres en een door u te bepalen wachtwoord, en dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en met ons privacybeleid. Na het succesvol invoeren van deze gegevens en het bevestigen van de algemene voorwaarden en het privacybeleid, wordt de registratie voltooid door te klikken op "Gratis registreren".

2.6 De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt, dienen volledig en waarheidsgetrouw te zijn en moeten steeds actueel zijn.

2.7 Het wachtwoord dat u kiest, moet veilig zijn, bijvoorbeeld door extra speciale tekens te gebruiken.

2.8 Door uw persoonlijke gegevens in te voeren en op de knop "Gratis registreren" te klikken, geeft u aan akkoord te gaan met de geldigheid van deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

2.9 De aanvraag wordt naar ons doorgestuurd. U ontvangt vervolgens een bevestiging op het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces invoerde. In deze bevestigingsmail vindt u een snelkoppeling om uw e-mailadres te bevestigen. Pas na de bevestiging van uw e-mailadres wordt uw registratie als voltooid beschouwd en komt tussen u en ons een contract tot stand voor het gebruik van het aanbod op www.crazypatterns.net.

2.10 Nadat de registratie is voltooid, krijgt u toegang tot uw gebruikersaccount.

2.11 U kunt ons op elk moment laten weten dat u uw gebruikersaccount bij ons wilt sluiten. Zodra alle open transacties zijn afgehandeld, sluiten we dan uw gebruikersaccount. Als er nog geld over is op uw tegoedrekening, gelieve dit tegoed dan op te gebruiken. Het kan immers niet worden uitbetaald. Details vindt u onder punt 8.

3. Uw plichten

3.1 U bent verplicht uw toegangsgegevens vertrouwelijk te houden, niet aan derden door te geven en ze te bewaren op een manier die voorkomt dat derden er toegang toe krijgen.

3.2 U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die met uw account worden uitgevoerd, voor zover u voor deze activiteiten verantwoordelijk bent, bijvoorbeeld omdat u uw toegangsgegevens niet geheim heeft gehouden.

3.3 Als u ontdekt dat uw account door derden op onwettige wijze wordt gebruikt, bent u verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3.4 U bent verantwoordelijk voor de opslag en het maken van reservekopieën op uw eigen apparaten. Het verstrekken van downloads door ons betekent niet dat deze gegevens voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

4. Afsluiten van een contract

4.1 Door op de knop "Kopen" te klikken, wordt u en ons een contract gesloten. De bevestigingsmail die we doorgaans na afsluiting van een bestelling toesturen, is geen voorwaarde voor het sluiten van het contract.

5. Technische vereisten

5.1 Gelieve ervoor te zorgen dat de technische en feitelijke vereisten vervuld zijn opdat u de patronen met succes kan downloaden. U dient er bovendien voor te zorgen dat u over de juiste software beschikt, zodat u de bestanden en de inhoud kunt openen, beheren, opslaan (met name ook als reservekopie) en afdrukken.

6. Klantendienst

6.1 Bij technische problemen met de patronen bieden we klantenondersteuning aan. Hiervoor stellen we u een hulppagina evenals een contactformulier ter beschikking. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres support@crazypatterns.net. Dit aanbod betekent niet dat u wettelijk aanspraak kunt maken op ondersteuning.

6.2 Gelieve bij vragen over het herwerken van de patronen contact op te nemen met de betreffende auteur.

7. Prijzen/betalingsvoorwaarden

7.1 Wij bieden u een aantal van de patronen gratis aan, sommige tegen een vergoeding. De prijzen worden vermeld bij de respectieve productdetails. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke BTW, indien van toepassing.

7.2 Aangezien wij onze producten uitsluitend aan particuliere kopers aanbieden, zijn wij niet verplicht om te factureren en maken we geen facturen.

8. Tegoedrekening

8.1 Als u zich bij ons registreert als gebruiker, wordt voor u automatisch een tegoedrekening aangemaakt. U heeft de mogelijkheid om vaste of zelf bepaalde geldbedragen als voorschot op deze rekening te storten. De betaling van een voorschot op uw tegoedrekening kan niet worden gecorrigeerd. Kies het bedrag daarom met zorg. Bij gebruik van voorschotten/tegoeden bij aankopen ontvangt u een extra prijsvoordeel van 5 % op het te betalen bedrag, wat ook geldt voor reeds verlaagde aanbiedingen.

8.2 Als u uw gebruikersaccount bij ons wist, wordt ook uw tegoedrekening automatisch gewist. We vragen u daarom dat u uw resterende saldo vóór de ontbinding opgebruikt aangezien dit niet kan worden uitbetaald.

9. Betaalmethoden

We accepteren de volgende betaalmethoden:

9.1 Verrekening via tegoedrekening met prijsvoordeel van 5%
Wij bieden de mogelijkheid om een prijskorting van 5 % op het te betalen bedrag te verrekenen met uw tegoedrekening. U betaalt in dit geval via een van de andere betaalmethoden een voorschot, dat op uw tegoedrekening wordt gestort in de vorm van een tegoed. Verrekening is alleen mogelijk als voldoende geld beschikbaar is. De betalingsprocedure zelf is geen betaalmethode voor uw aankopen.

Het vooruitbetaalde bedrag van het voorschot kan alleen op onze website worden verrekend via de daartoe voorziene betaalmethode van de aankoop. Als het saldo van het tegoed onvoldoende is om de gewenste bestelling te dekken, zult u het bedrag op uw tegoedrekening moeten aanzuiveren.
De tegoedrekening kan niet worden gebruikt in combinatie met andere betaalmethoden.
Het bestaande saldo is niet overdraagbaar aan andere personen of andere accounts van dezelfde persoon. Meer details vindt u hierboven onder punt 8 van deze algemene voorwaarden.

9.2 Bankoverschrijving
Als u de betaalmethode bankoverschrijving selecteert, krijgt u onze bankgegevens te zien evenals een te vermelde referentie. Gelieve het exacte factuurbedrag over te maken met vermelding van de referentie. Gelieve bij betalingen de referentie te gebruiken die wij verstrekken, aangezien anders vertragingen kunnen optreden bij de toewijzing van de betaling.
Opgelet: als binnen zeven werkdagen geen betaling is ontvangen op onze rekening, vragen we begrip voor het feit dat we de ontvangen bestelling mogelijk kunnen annuleren.

9.3 Betaling via PayPal-tegoed
Nadat u de bestelling heeft geplaatst, wordt u doorgestuurd naar PayPal. De boeking wordt gedaan door op de knop "Betalen met Paypal" te klikken.
Opgelet: om met PayPal te kunnen betalen, heeft u een PayPal-rekening nodig. Registratie: www.paypal.nl
PayPal-klantendienst: Ma-vr: 08u30-19u00, tel.: 0800 723 4570
Als munteenheid wordt alleen de € (euro) geaccepteerd.

9.4 Creditcard via PayPal
Nadat u in onze winkel heeft besteld, kiest u PayPal als betaalmethode, ook als u geen PayPal-account heeft. Op het moment dat u zou inloggen op een bestaand PayPal-account, klikt u op de knop "Heeft u geen PayPal-account?". Gelieve vervolgens zonder registratie en eenmalig voor deze aankoop uw gegevens in te voeren en voor "Betaling met creditcard" te kiezen.

9.5 Automatisch incasso via PayPal
Nadat u in onze winkel heeft besteld, kiest u PayPal als betaalmethode, ook als u geen PayPal-account heeft. Op het moment dat u zou inloggen op een bestaand PayPal-account, klikt u op de knop "Heeft u geen PayPal-account?". Gelieve vervolgens zonder registratie en eenmalig voor deze aankoop uw gegevens in te voeren en voor "Betaling met automatisch incasso" te kiezen.

9.6 Sofortüberweisung
Sofortüberweisung is een door de TÜV gecertificeerd, online betalingssysteem gebaseerd op beproefde systemen voor online bankieren dat gebruik maakt van PIN-/TAN-invoer voor een veilige en snelle verwerking van uw betaling. Na het voltooien van de bestelling, maakt u het factuurbedrag over op onze rekening door uw bankgegevens in te voeren. Als toegangsgegevens voor Sofortüberweisung heeft u nodig:

 • uw bankcode
 • uw rekeningnummer
 • uw toegangsgegevens voor het inloggen bij uw bank (uw nummer voor rechtstreekse aanmelding of uw rekeningnummer, dit hangt af van de bank)
 • uw pincode, die u ook bij uw bank gebruikt
 • uw TAN, die u van uw bank kreeg

9.7 Creditcard via Braintree Nadat u in onze winkel heeft besteld, kiest u creditcard als betaalmethode en maakt u het factuurbedrag aan onze rekening over door uw creditcardgegevens in te voeren. Nadat u op de knop "Nu betalen" heeft geklikt, gaat het bedrag af van uw creditcardrekening. Voor de betaling per creditcard moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:

 • kaartnummer
 • vervaldatum
 • controlenummer

10. Annuleringsbeleid voor downloads

10.1 Annulatierecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen het contract te annuleren. De annulatietermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van afsluiting van het contract. Om gebruik te kunnen maken van uw annulatierecht, dient u ons (AISYS, SIA, e-mail: support@crazypatterns.net) door middel van een duidelijke verklaring (d.m.v. een brief verzonden per post of een e-mail) te informeren over uw beslissing om het contract te annuleren. U kunt hiertoe het bijgevoegde modelformulier voor annulatie gebruiken, wat evenwel niet verplicht is. Om de annulatietermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annulatierecht verzendt vóór het verstrijken van de annulatietermijn.

10.2 Gevolgen van de annulatie

Als u het contract herroept, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen onverwijld en uiterlijk binnen de veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw annulatie van het contract ons bereikt heeft, aan u terugbetalen. Deze terugbetaling vindt plaats via overschrijving naar uw bankrekening of - op uw uitdrukkelijk verzoek - naar uw PayPal-rekening. In geen geval worden als gevolg van de terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht.

10.3 Annulatieformulier

U kunt hier een annulatiemodelformulier downloaden:
ANNULATIEMODELFORMULIER

10.4 Uitsluiting van het annulatierecht na uitvoering van het contract

Alle bestellingen van digitale inhoud zijn bindend, voor zover u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van het contract en bijgevolg uw toestemming heeft verleend voor de uitvoering van de download en u bevestigde, dat u op de hoogte was van het feit dat het annulatierecht uitdooft zodra het contract wordt uitgevoerd. U heeft dus het recht om uw bestelling te annuleren tot 14 dagen na het sluiten van het contract, zolang u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van het contract en de download heeft gestart; nadat uitdrukkelijk toestemming is verleend voor de uitvoering van het contract en het begin van de download, is een annulatie niet langer mogelijk.
Als u een download niet kunt voltooien, neem dan contact op met onze klantendienst (support@crazypatterns.net). U draagt ​​het volledige risico van verlies na aanschaf en verlies van de digitale inhoud die u downloadt, inclusief verlies als gevolg van een defecte computer of vaste schijf.

Einde van de herroeping

11. Beschikbaarstelling van de download

11.1 Het verzenden van een downloadsnelkoppeling naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven en de beschikbaarstelling als download in uw account vinden plaats na betaling:

 • via een tegoedrekening,
 • via PayPal-tegoed en creditcard via PayPal,
 • via Sofortüberweisung
 • met creditcard via Braintree

binnen één dag na betaling.

11.2 Betaalt u per bankoverschrijving of via PayPal met automatische incasso, vinden de verzending van de downloadsnelkoppeling naar het door u aangegeven e-mailadres en de beschikbaarstelling van de download in uw account plaats binnen de zeven dagen na betalingaccount.

11.3 Als de laatste dag van de zevendaagse termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag valt die op de plek van levering als een nationaal erkende, algemene feestdag geldt, wordt de eerstvolgende werkdag als de laatste dag aanzien.

11.4 Het beschikbaar stellen van de download is geen permanente back-up van uw aankopen. Gelieve de gekochte patronen op uw eigen toestel op te slaan.

12. Auteursrechten en gebruiksrechten

12.1 U mag de bij ons aangekochte patronen in principe alleen voor uw eigen, niet-commerciële doelen gebruiken. U heeft niet het recht om de patronen op het internet of op andere wijze ter beschikking te stellen van derden, ook niet gedeeltelijk.

12.2 U heeft echter de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende auteur om, als u dit zou wensen, rechtstreeks verdere gebruiksrechten te bekomen. Als u hiervoor een vergoeding moet betalen, zult u deze rechtstreeks aan de betrokken auteur moeten betalen, die in dat geval ook zelf verantwoordelijk is voor de facturatie.

13. Garantie en aansprakelijkheid

13.1 Wij leggen de grootste zorgvuldigheid aan de dag bij het selecteren van de auteurs, die de patronen evenals de productbeschrijving en de productafbeeldingen zelfstandig bij ons uploaden. Desalniettemin kunnen we niet garanderen dat de patronen, productbeschrijvingen en productafbeeldingen geschikt en correct zijn voor uw specifieke behoeften. U kiest de patronen op uw eigen verantwoordelijkheid en gebruikt ze op uw eigen verantwoordelijkheid. In het bijzonder moet u zelf nagaan of het product dat u met de patronen maakt, wel geschikt is voor kleine kinderen jonger dan drie jaar en of de materialen die u gebruikt, niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid (vb. allergieën). Wij zijn geenszins aansprakelijk voor het onjuiste gebruik van de patronen.

13.2 Aanspraken op schadeloosstelling door uzelf zijn uitgesloten. Uitzonderingen hierop zijn vorderingen tot schadevergoeding wegens levensgevaarlijk letsel, lichamelijk letsel, gezondheidsrisico's of de schending van fundamentele contractuele verplichtingen, evenals de aansprakelijkheid voor andere schade die het gevolg is van opzettelijk of zeer nalatig plichtsverzuim van onzentwege of van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn die waarvan de uitvoering noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

13.3 In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij alleen aansprakelijk voor de contractueel typische, te voorziene schade, indien dit eenvoudigweg werd veroorzaakt door nalatigheid, tenzij het gaat om vorderingen tot schadevergoeding ten overstaan van ons als gevolg van levensgevaarlijk risico, lichamelijk letsel of gezondheidsrisico's.

13.4 De beperkingen van de leden 2 en 3 zijn ook van toepassing ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten als tegen hen rechtstreeks schadevorderingen worden ingediend.

13.5 De ​​aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit de leden 2 en 3 zijn niet van toepassing als we het defect op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben vastgelegd. Hetzelfde geldt wanneer u een overeenkomst met ons heeft gesloten over de aard van het artikel. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onverminderd van kracht.

14. Net-etiquette

14.1 Bij het gebruik van crazypatterns.net dient u zich aan de goede zeden en de algemene etiquette van het internet te houden.

14.2 Uw interactie met andere gebruikers en auteurs dient te allen tijde onberispelijk te zijn. Beledigingen, ongepaste uitspraken, openbare kritiek en dergelijke zijn niet welkom.

14.3 Uw beoordelingen van de gedownloade patronen dienen waarheidsgetrouw en feitelijk te zijn en mogen geen laster bevatten. Alleen de gedownloade patronen die al zijn herwerkt, moeten worden geëvalueerd. Een ongepast gebruik van het beoordelingssysteem is uitdrukkelijk verboden.

14.4 In de publiek toegankelijke ruimten, zoals het forum of de commentaarpagina's, mag u geen inhoud van derden publiceren. Inhoud van derden zijn bijvoorbeeld afbeeldingen en fragmenten van patronen waarvoor u geen distributierechten heeft. Snelkoppelingen naar pagina's die geen deel uitmaken van crazypatterns.net zijn evenmin toegestaan.

15. Maatregelen bij overtredingen

15.1 Als we concrete bewijzen van wangedrag hebben, behouden we ons het recht voor om actie te ondernemen. Totdat de feiten volledig zijn opgehelderd, kunnen we, onder andere:

 • aanmanen en eisen dat het wangedrag onmiddellijk stopt,
 • inhoud, beoordelingen, opmerkingen of bijdragen wijzigen of verwijderen,
 • accounts tijdelijk beperken of opschorten, of ze met onmiddellijke ingang opzeggen.

We behouden ons het recht voor om geschikte en passende maatregelen te treffen. Deze maatregelen doen geen afbreuk aan wettelijke vorderingen van onzentwege wegens wangedrag.

15.2 Zodra we op de hoogte worden gebracht van wangedrag of ons een vermoeden van wangedrag wordt medegedeeld, informeren we de betrokken gebruiker hiervan. Deze gebruiker heeft dan het recht om binnen een redelijke termijn te reageren.

16. Toepasselijk recht, contracttaal

16.1 Van toepassing is uitsluitend het recht van de Republiek Letland, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het VN-kooprecht. De wettelijke bepalingen die de rechtskeuze beperken en de toepasselijkheid van dwingende voorschriften regelen, in het bijzonder die van de staat waarin de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

16.2 De contracttaal is het Duits.

16.3 Vertalingen van deze algemene voorwaarden die eventueel beschikbaar zijn op crazypatterns.net, zijn niet bindend; alleen de Duitse versie is bepalend.

16.4 We behouden ons een onbeperkt en digitaal huisrecht voor.

17. Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting

17.1 De Europese Commissie biedt consumenten op de volgende website een platform aan voor de online beslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

17.2 We zijn noch verplicht en noch bereid om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

18. Scheidbaarheidsclausule, wijzigingsvoorbehoud

18.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

18.2 Voor zover de algemene voorwaarden opgenomen zijn in het contract, hebben wij het recht om deze eenzijdig te wijzigen als dit noodzakelijk is voor de opheffing van problemen van evenwicht tussen de beide partijen die zich op een later tijdstip voordoen, of voor aanpassing aan gewijzigde wettelijke of technische voorwaarden of om andere redenen.

18.3 Telkens een contract wordt afgesloten, moeten de algemene voorwaarden bijgevolg telkens opnieuw worden doorgenomen. In het geval van een wijziging kunnen de voorwaarden die nu van toepassing zijn op uw bestelling, later niet meer worden geraadpleegd. Gelieve deze voorwaarden bijgevolg op uw apparaat op te slaan.

18.4 In geval van wijziging van de geldende algemene voorwaarden ontvangt u de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op het e-mailadres dat u bij de registratie opgaf, met de opmerking dat deze algemene voorwaarden onderdeel worden van het contract als u niet binnen de vier weken na ontvangst bezwaar aantekent. In de aankondiging van de nieuwe algemene voorwaarden wordt u nogmaals gewezen op de mogelijkheid tot bezwaar.

18.5 Als u niet uitdrukkelijk binnen de termijn van vier weken via e-mail naar support@crazypatters.net bezwaar aantekent, wordt u geacht akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden en bepalingen.

18.6 Als u binnen de termijn bezwaar aantekent tegen de geldigheid van de nieuwe bepalingen en voorwaarden, zullen wij uw gebruikersaccount na voltooiing van alle lopende zaken ontbinden, tenzij u zelf ook de auteur bent. In dat geval zijn de corresponderende bepalingen van onze algemene auteursvoorwaarden van toepassing.

SIA "AISYS"
Mihoelsa iela 66-15
LV-5401 Daugavpils
vertegenwoordigd door zijn bestuurder: Aleksandrs Tarvids
Registratiekantoor: Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs
Registratienummer: 41503038887
E-mail: post@crazypatterns.net

Toon gedrukte versie