Dutch | € (EUR) Inloggen

AISYS, SIA - Privacybeleid - Toestemming voor het gebruik van gegevens
Stand: mei 2018

Preambule

De bescherming van de gegevens die ontstaan naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, is voor een belangrijke aangelegenheid. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en conform deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Voor zover van onze kant persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via het internet (zoals communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring moet worden aangepast als gevolg van wijzigingen in de wet of van onze interne processen. Wij raden u daarom aan om onze informatie over de verwerking van gegevens regelmatig te bekijken.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden gegenereerd wanneer u onze website bezoekt en hoe deze worden verwerkt.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is:

Aleksandrs Tarvids
SIA "AISYS"
Mihoelsa iela 66-15
LV-5401 Daugavpils

bereikbaar via het e-mail post@crazypatterns.net

Servergegevens

Om technische redenen worden de volgende gegevens, die uw internetbrowser ons of onze hoster doorstuurt, geregistreerd in de vorm van serverlogbestanden:

 • browsertype en -versie
 • besturingssysteem
 • website van waaruit u ons bezoekt (de verwijzende URL)
 • de website die u bezoekt
 • datum en tijd van uw toegang
 • uw IP-adres

Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van de persoonsgegevens die u ons eventueel verstrekte, en worden er niet aan gekoppeld. Ze worden geëvalueerd voor louter statistische doeleinden om onze website en onze diensten te verbeteren. Deze gegevens worden na de evaluatie gewist.

Persoonlijke gegevens

Gegevensverzameling, -opslag en -verwerking vinden alleen plaats als:

 • dit noodzakelijk is voor de verstrekking van onze contractuele prestaties en diensten in de zin van art. 6, lid 1, letter b van de AVG
 • dit wettelijk voorgeschreven is in de zin van artikel 6, lid 1, letter c van de AVG
 • uw toestemming is verkregen in de zin van art. 6, lid 1, letter a en art. 7 van de AVG
 • wij een rechtmatig belang hebben in de zin van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG (vb. voor analyse, optimalisatie, veiligheid, bereikmeting)

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een welbepaalde of identificeerbare persoon (art. 4, lid 1 AVG). Deze omvatten bijvoorbeeld naam, e-mailadres, thuisadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer of leeftijd.

Wachtwoordbeveiligde aanmeldpagina

Wij maken voor u een wachtwoordbeveiligde aanmeldpagina aan. De persoonsgegevens bedoeld in de voorgaande alinea worden in deze context ook gebruikt om het aanmelden op de persoonlijke aanmeldpagina mogelijk te maken. De aanmeldpagina biedt rechtstreeks toegang tot de opgeslagen persoonlijke gegevens en het beheer ervan door uzelf. Toegangsgegevens voor de aanmeldpagina moeten vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • om uw bestellingen af te handelen: uw e-mailadres en uw permanente verblijfplaats
 • om zich als auteur te registreren: uw e-mailadres, uw permanente verblijfplaats of zakenadres, uw bankgegevens
 • om uw vragen te beantwoorden: uw e-mailadres
 • voor het verzenden van systeem- en statusmails, zoals aankoopgerelateerde meldingen, meldingen over inkomende berichten, accountstatus met betrekking tot volglijsten en dergelijke meer: uw e-mailadres, uw voornaam. U kunt deze meldingen in- en uitschakelen in uw accountinstellingen.
 • bij het abonneren op de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gebruikt voor eigen reclamedoeleinden totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door de instellingen in uw gebruikersaccount te wijzigen of door uit te schrijven via een link "Uitschrijven", die in elke nieuwsbrief wordt vermeld.

Door u te registreren gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze persoonsgegevens voor een specifiek doel.

Automatische gegevensregistratie met cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de buffer van uw browser, waarmee een analyse kan worden gemaakt van uw gebruik van onze website. De volgende gegevens worden automatisch met behulp van cookies door ons computersysteem verzameld wanneer u onze website bezoekt:

 • uw internetadres (IP-adres)
 • browsertype en -versie
 • de website van waaruit u ons bezoekt (de verwijzende URL)
 • besturingssysteem
 • website vanaf dewelke u naar andere websites wordt omgeleid
 • datum en tijdstip van uw toegang

Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van eventuele andere gegevens die u ons verstrekt. De gegevens worden niet gekoppeld aan uw andere gegevens. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd om onze websites en onze aanbiedingen te optimaliseren. De gegevens worden na evaluatie verwijderd.

Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u het gebruik ervan in uw browser blokkeren. Het valt niet uit te sluiten dat dit de functionaliteit van onze websites vermindert.

Inzameling en opslag door aanbieders van betalingsdiensten

Tijdens het betalingsproces en de betaling zelf slaan we geen bank-, PayPal- en creditcardgegevens op. Alleen de overdrachtnummers van de respectieve aanbieders van betalingsdiensten, die aan uw betaling zijn toegekend, worden opgeslagen.

Wij bewaren uw betalingsgegevens niet. Als u besluit uw betalingsgegevens op te slaan voor een sneller betalingsproces in de toekomst, worden de gegevens door de betreffende betalingsprovider opgeslagen. We geven alleen zoveel gegevens door aan de betalingsprovider als nodig is om de betaling te verwerken. U kunt deze informatie op elk moment verwijderen. Je hebt het recht om contact met ons op te nemen als er problemen zijn met het verwijderen van gegevens. We controleren ook jaarlijks de PCI-DSS-Naleving van onze betalingsproviders om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Onze huidige betaalaanbieders:

Betaalt u met een overschrijving, dan wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de betaalpagina van Sofort GmbH (onderdeel van de Klarna Group), waar u uw gegevens kunt invoeren. De gegevens die u daar invoert, zijn onderworpen aan het daar geldende privacybeleid: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

Wanneer u met PayPal betaalt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de betalingspagina van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, om daar uw gegevens in te voeren. De gegevens die u daar invoert, zijn onderworpen aan het daar geldende privacybeleid: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Bij betaling per creditcard worden uw gegevens ingevoerd op crazypatterns.net en rechtstreeks doorgestuurd naar Braintree als aanbieder van betalingsdiensten. Ze worden door ons niet opgeslagen of verwerkt. De verwerking van uw ingevoerde gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Braintree, een dienst van PayPal: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

Wanneer u met Stripe betaalt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de betalingspagina van Stripe, om daar uw gegevens in te voeren. Alle informatie die daar wordt ingevoerd, wordt door Stripe opgeslagen. In het geval van snelle betalingen met één klik, staat u Crazypatterns toe om een pre-geautoriseerde betaling voor u te starten. De gegevens die u daar invoert, zijn onderworpen aan het daar geldende privacybeleid: https://stripe.com/privacy

Webanalyse

Google Universal Analytics

Wij maken gebruik van Google Universal Analytics, een reeks diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Universal Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen) waarmee gegevens/interacties en sessies op verschillende apparaten aan een pseudonieme gebruikers-ID kunnen worden toegewezen en waarmee interacties/activiteiten van gebruikers op verschillende apparaten kunnen worden geanalyseerd. Deze maken het mogelijk om het gebruik van ons website-aanbod door Google te laten analyseren. De informatie die door het cookie wordt verzameld over het gebruik van de pagina's van https://www.crazypatterns.net (inclusief uw IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

We willen erop wijzen dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamd IP-masking). Als anonimisering actief is, verkort Google de IP-adressen binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende landen van de Europese Economische Ruimte, zodat uw identiteit niet uit de gegevens kan worden afgeleid. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat de browser van de gebruiker (in het kader van Google Analytics) verstrekt, wordt door Google niet gekoppeld aan andere verzamelde gegevens.

Google heeft zich onderworpen aan het privacybeleid van de Privacy Shield-overeenkomst die tussen EU en de VS werd afgesloten (https://www.privacyshield.gov/) (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks?hl=nl) en gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze webpagina's te evalueren, hierover rapporten voor ons samen te stellen en andere gerelateerde diensten aan ons te leveren.
Deze doelstellingen vormen het rechtmatige belang dat wij hebben bij de gegevensverwerking. De juridische grondslag voor het gebruik van Google Universal Analytics is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Gegevens die door ons worden verzonden en die aan cookies, gebruikersgegevens (zoals gebruiker-ID's) of reclame-ID's zijn gekoppeld, worden na 14 maanden automatisch gewist. Zodra de bewaartermijn is bereikt, worden de gegevens één keer per maand automatisch gewist.

In uw browsersoftware kunt u met een instelling verhinderen dat cookies worden opgeslagen. We wijzen er evenwel op dat u in dat geval de functionaliteit van de website mogelijk niet ten volle zult kunnen benutten. U kunt bovendien de registratie door Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link een plugin te downloaden en te installeren voor uw browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Opt-out-cookies verhinderen dat bij uw bezoeken aan www.crazypatterns.net in de toekomst nog gegevens worden verzameld. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt op verschillende apparaten, dient u de opt-out op alle gebruikte systemen in te stellen. Klik hier om het opt-out-cookie in te stellen: Google Analytics uitschakelen

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google, raadpleegt u https://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://policies.google.com/?hl=nl

Google AdWords

Wij maken gebruik van de Google-advertentietool "Google-Adwords" om onze website te promoten. Wij gebruiken in dit verband op onze website de analysedienst "Conversion Tracking" van Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna "Google" genoemd. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, wordt een "conversiecookie" opgeslagen op uw apparaat. Dit cookie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie is nog steeds actief, kunnen wij en Google zien dat u als gebruiker op een van onze Google-advertenties heeft geklikt en naar onze pagina werd doorgestuurd.
De informatie die met behulp van de conversiecookies wordt verzameld, wordt door Google gebruikt om bezoekcijfers voor onze website te genereren. Deze statistieken geven ons informatie over het totaal aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's van onze website deze gebruiker vervolgens heeft bezocht. Wij of andere adverteerders die gebruik maken van Google Adwords ontvangen geen enkele informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. U kunt verhinderen dat een conversiecookie wordt opgeslagen door het automatische opslaan van cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen of door het domein "googleadservices.com" te blokkeren.
Googles privacybeleid met betrekking tot deze service vindt u hier: https://services.google.com/sitestats/nl.html

Conversiemeting met de bezoekersactiepixel van Facebook

We maken met uw toestemming gebruik van de zogenoemde trackingpixel zonder uitgebreide statistieken aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"), op onze website. Met behulp hiervan kunnen we de handelingen van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Op deze manier kunnen we de doeltreffendheid van Facebook-advertenties evalueren voor statistische doeleinden en ten behoeve van marktonderzoek. De gegevens die op deze manier verzameld worden, zijn anoniem voor ons. Dit betekent dat wij geen persoonlijke gegevens van individuele gebruikers te zien krijgen. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van wat we zelf weten. Facebook kan deze gegevens verbinden met uw Facebook-account en ook gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden overeenkomstig het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en zijn partners instemming verlenen voor het tonen van advertenties op Facebook en erbuiten. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze toestemming kan alleen worden verleend door gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar. Als u jonger bent, vragen wij u dat u eerst uw voogden raadpleegt.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik hier om uw toestemming in te trekken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst om te voorkomen dat gegevens worden verzameld door de Facebook-pixel. Houdt u er rekening mee dat u uw toestemming altijd moet intrekken als u uw cookies in de gebruikte browser verwijdert. Bovendien geldt de opt-out alleen binnen de browser die u gebruikt en alleen binnen ons webdomein waarop de opt-out werd geactiveerd.
U kunt ook het soort advertenties die op Facebook verschijnen, in uw Facebook-account bekijken en instellen. U kunt hiertoe gebruik maken van de volgende link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Uw instellingen zijn platformonafhankelijk en worden op alle gebruikte apparaten toegepast.

Sociale plugins

Facebook

Deze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"). De plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Sociale plugin van Facebook" of "Facebook Social Plug-In". Een overzicht van de Facebook-plugins en hoe deze eruitzien vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, zal uw browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand brengen. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en door uw browser geïntegreerd in de website.

Dankzij de integratie van de plugin weet Facebook dat uw browser de betrokken pagina van onze website opende, ook wanneer u geen Facebook-account heeft of momenteel niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account koppelen. Als u met de plugins werkt, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of door een opmerking achter te laten, wordt de bijbehorende informatie eveneens rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepost en aan je Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en voor het behoeftegericht ontwerpen van de Facebook-pagina's. Hiertoe maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website met betrekking tot de Facebook-advertenties die u te zien krijgt, te evalueren, andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en andere diensten aan te bieden die verband houden met uw gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en over uw gerelateerde rechten en instellingen ter bescherming van uw privacy, verwijzen we naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Wij gebruiken bovendien functionaliteit van Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Wanneer u van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van Twitter-plugins, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Twitter. Daarbij worden reeds gegevens doorgestuurd naar Twitter. Als u een Twitter-account heeft, kunnen deze gegevens eraan worden gekoppeld.

Als u niet wilt dat deze gegevens worden toegewezen aan uw Twitter-account, meld u dan af bij Twitter voordat u onze site bezoekt. Interacties, en met name het klikken op een "Retweet"-knop, worden eveneens worden gedeeld met Twitter.

Meer informatie vindt u op https://twitter.com/privacy.

Instagram

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten. Als u een van onze pagina's bezoekt die uitgerust is met een Instagram-plugin, maakt deze verbinding met de servers van Instagram. Daarbij wordt aan de server van Instagram medegedeeld, welke van onze sites u heeft bezocht.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, sta je Instagram toe om je surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Instagram-account.

Ga naar https://help.instagram.com/155833707900388/ voor meer informatie.

Pinterest

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, California 94301, Verenigde Staten. Als u een van onze pagina's bezoekt die uitgerust is met een Pinterest-plugin, maakt deze verbinding met de servers van Pinterest. De plugin vertelt de Pinterest-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw Pinterest-account, staat u Pinterest toe om uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Pinterest-account.

Meer informatie vindt u op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

YouTube

We gebruiken plugins van de YouTube-pagina van Google. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Wij maken daarbij gebruik van de optie "Uitgebreide privacymodus" van YouTube. Als u een van onze pagina's bezoekt die voorzien is van een YouTube-plugin, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de server van YouTube medegedeeld, welke van onze sites u heeft bezocht.

Volgens de informatie van YouTube worden in de "Uitgebreide privacymodus" alleen gegevens naar de YouTube-server verzonden zodra u de video bekijkt. Die gegevens omvatten in hoofdzaak, welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie aan uw YouTube-account toegewezen. U kunt dit voorkomen door zich eerst af te melden van uw lidmaatschapsaccount voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van YouTube op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

Voor een goede gegevensbeveiliging bij het indienen van formulieren maken we in sommige gevallen gebruik van de dienst reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Deze dienst wordt voornamelijk gebruikt om vast te stellen of de gegevens werden ingevoerd door een echte persoon dan wel door een geautomatiseerd mechanisme dat misbruik maakt van de site. Bij deze dienst worden uw IP-adres evenals alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service, verzonden naar Google Inc. Op deze gegevens zijn de afwijkende privacybepalingen van Google Inc. van toepassing. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. raadpleegt u http://www.google.nl/intl/nl/privacy of https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Ingeval op deze website IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter in lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte door Google Inc. eerst afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google Inc. in de V.S. gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat reCaptcha in uw browser doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Tag Manager

Op deze website maken wij gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing van Google Inc. waarmee wij via een gebruikersinterface website-tags kunnen beheren. De Google Tag Manager laat geen cookies achter en registreert geen persoonsgegevens. Google Tag Manager activeert andere tags die bij u mogelijk persoonlijke en statistische informatie kunnen verzamelen. In deze privacyverklaring wordt dit afzonderlijk behandeld. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u op domein- of cookieniveau tracking uitschakelde, blijft dit voor alle trackingtags gelden die met Google Tag Manager werden of worden geïmplementeerd.

Beveiligde gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden alleen versleuteld verzonden. Wij gebruiken daarbij het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze websites en andere systemen dankzij technische en organisatorische ingrepen worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang tot en wijziging of verspreiding van gegevens door onbevoegde personen.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen, met name tegen verlies, manipulatie of ongeoorloofde toegang. Wij passen onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan in functie van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Duur van de gegevensopslag

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor het leveren van onze diensten. In voorkomend geval kan het vereist zijn dat, naar aanleiding van wettelijke of juridische verplichtingen, gegevens langer moeten worden bewaard.

Contact opnemen

Als u ons een vraag wilt stellen via ons contactformulier, dient u een geldig e-mailadres in te vullen en uw vraag in te voeren. Als u bent ingelogd op crazypatterns.net terwijl u het contactformulier gebruikt, wordt in het invoerveld "E-mail" het e-mailadres weergegeven dat in uw account is opgeslagen. U kunt het vervangen door een ander geldig e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag of om contact met u op te nemen. Er vindt principieel geen overdracht aan derden plaats, tenzij de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming een overdracht rechtvaardigt of wij wettelijk verplicht zijn hiertoe over te gaan. U kunt uw toestemming te allen tijde blijvend intrekken. Als u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk gewist. Uw gegevens worden steeds gewist zodra wij uw verzoek hebben verwerkt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is.

Meldingen bij beantwoording van bijdragen

Als op uw bijdragen in ons forum, onze blog of onze fotogalerij wordt gereageerd of productreacties worden gepost, kunnen wij u per mail hiervan op de hoogte brengen. U kunt dit voor elk van uw nieuwe bijdragen beslissen en activeren. Bij activering gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie gebruikte en dat werd geactiveerd. U kunt deze meldingen in uw accountinstellingen te allen tijde weer uitzetten.

Mailen van nieuwsbrieven en systeemmeldingen

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. In onze nieuwsbrief informeren wij u over ons aanbod. Dat kunnen nieuwigheden zijn, bestsellers, kortingsacties en dergelijke. Om u in te schrijven, hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. Het e-mailadres dat u opgeeft om u te abonneren op de nieuwsbrief wordt door ons alleen gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden waarop u zich heeft geabonneerd. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door uw nieuwsbriefinstellingen in uw account te wijzigen of door te klikken op de Uitschrijven-link in de ontvangen nieuwsbrief. De Uitschrijven-link vindt u onderaan de nieuwsbrieven die wij u versturen. De persoonsgegevens die worden gebruikt om u de nieuwbrief toe te sturen, worden na het uitschrijven gewist.
Uw e-mailadres wordt alleen in versleutelde vorm doorgestuurd naar onze verzendprovider. Deze aanbieder wordt alleen ingeschakeld op grond van rechtmatige belangen van onze kant (artikel 6, lid 1, letter f van de AVG). De verzendprovider kan de gegevens van de ontvanger in gepseudonimiseerde vorm gebruiken, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, om zijn eigen diensten te optimaliseren (technische optimalisatie en optimalisatie van de weergave) of voor statistische doeleinden.

Wij gebruiken uw e-mailadres dat u tijdens uw registratie heeft opgegeven voor onze eigen rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, letter f AVG), om u te informeren over belangrijke wijzigingen (zoals bijgewerkte algemene voorwaarden of technische wijzigingen) en uw accountstatus (zoals de inhoud van uw volglijsten, nieuws van de auteurs die u volgt, uw onafgerekende winkelmandjes, bevestigingen van uw actieve acties, aankopen en dergelijke meer). U kunt zich te allen tijde tegen dit gebruik verzetten door het verzenden in uw accountinstellingen uit te schakelen (onder "E-mailinstellingen"). Deze uitschakeling geldt echter niet voor juridisch verplichte meldingen (verwerking en gebruik in de zin van art. 6, lid 1, letter c van de AVG), bijvoorbeeld bij wijziging van onze algemene voorwaarden.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

Persoonlijke gegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan derden indien dit wettelijk vereist is of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract (art. 6, lid 1, letter b van de AVG), bijvoorbeeld voor de facturatie, of als u vooraf toestemming heeft gegeven voor de bekendmaking van die gegevens (art. 6, lid 1, letter A van de AVG) of wanneer een rechtmatig belang bestaat (art. 6, lid 1, letter f van de AVG). Doorgestuurde gegevens mogen door de ontvangers alleen worden gebruikt om aan wettelijke verplichtingen of contractuele plichten te voldoen.
Indien in het kader van deze privacyverklaring inhoud, tools of andere middelen van derden (derde aanbieders) worden gebruikt en hun maatschappelijke zetel in een derde land is gevestigd, mag u ervan uitgaan dat gegevens worden overgedragen naar de landen waar deze derde aanbieders hun maatschappelijke zetel hebben. Onder "derde landen" dienen landen te worden begrepen waar de AVG niet rechtstreeks van toepassing is (landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte). Een overdracht van gegevens aan derde landen vindt plaats wanneer een passend niveau van gegevensbescherming aanwezig is, wanneer u toestemming gaf of wanneer een andere wettelijke bepaling dit toelaat.

Geldigheid en wijziging van de privacyverklaring

Vertalingen van deze privacyverklaring die eventueel beschikbaar zijn op www.crazypatterns.net, zijn niet bindend; alleen de Duitse versie is bepalend.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring moet worden aangepast als gevolg van wijzigingen in de wet of van onze interne processen. Wij zullen u op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen aan ons privacybeleid.

Uw rechten, wissing, verzet

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • op verzoek kosteloos informatie ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 • rectificatie van onjuiste gegevens;
 • een beperking van de verwerking;
 • wissing van uw persoonsgegevens;
 • kunt bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit verzet aantekenen als u vermoedt dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

U kunt ook individuele toestemmingen blijvend herroepen.

Wissen van gegevens

Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen. Als uw gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan worden beperkt. Dit betekent dat uw gegevens worden geblokkeerd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om wettelijke of fiscale redenen moeten worden bewaard. De bewaartermijn voldoet aan de wettelijke eisen.

Recht van verzet

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit verzet kan met name worden ingediend tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden.
Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, het corrigeren, blokkeren of verwijderen van uw gegevens, inzage wenst of uw toestemming wenst in te trekken, kunt u uw vragen per e-mail of per brief met een duidelijke identificatie van uw persoon naar de hieronder vermelde contactgegevens sturen:

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, of als u inzage wenst, gegevens wilt corrigeren of ze geblokkeerd of gewist wilt zien, wend u dan tot:

SIA "AISYS"
t.a.v. Aleksandrs Tarvids
Mihoelsa iela 66-15
LV-5401 Daugavpils

Toon gedrukte versie